20.05.2017_ปรากฏการณ์

By: loveseatstudio

May 20 2017

Category: Uncategorized

Leave a comment

ชีวิตคือปรากฏการณ์

เริ่มแล้วจบพบแล้วผ่านหวานปนขม

เศร้าทุกข์ หรือเริงร่าล้วนอารมณ์

มีสุขสมย่อมมีช้ำ – – ธรรมดา

ต่างดวงดาวต่างวงโคจร

แต่บางตอนแม้ต่างดังว่า

ต่างดาวต่างเดินผ่านมา

ตัดกันกลางท้องฟ้า – – ปรากฏการณ์

ใบไม้ร่วงรายต้นไม้เจ็บไหม

การจากลาการเติบใหญ่บางทีไม่สนุกสนาน

ไม่มีงานเลี้ยงใดอยู่ได้ยืนนาน

วันวานเท่านั้นนิรันดร

การจากลาคือเรื่องธรรมดา

เช่นกันกับน้ำตาและอาวรณ์

รอยยิ้ม ความสุข ความอาทร

ในวันก่อนของเรานั้น คือปรากฏการณ์

..

การจากลา ความเจ็บปวด น้ำตา คือเรื่องธรรมดา

การที่เราได้พบกัน คิอสิ่งพิเศษ : )