20.05.2017_ปรากฏการณ์

By: loveseatstudio

May 20 2017

Category: Uncategorized

Leave a comment

Aperture:f/4.5
Focal Length:4.5mm
ISO:50
Shutter:1/1560 sec
Camera:VIE-L29

ชีวิตคือปรากฏการณ์
เริ่มแล้วจบพบแล้วผ่านหวานปนขม
เศร้าทุกข์ หรือเริงร่าล้วนอารมณ์
มีสุขสมย่อมมีช้ำ – – ธรรมดา

ต่างดวงดาวต่างวงโคจร
แต่บางตอนแม้ต่างดังว่า
ต่างดาวต่างเดินผ่านมา
ตัดกันกลางท้องฟ้า – – ปรากฏการณ์

ใบไม้ร่วงรายต้นไม้เจ็บไหม
การจากลาการเติบใหญ่บางทีไม่สนุกสนาน
ไม่มีงานเลี้ยงใดอยู่ได้ยืนนาน
วันวานเท่านั้นนิรันดร

การจากลาคือเรื่องธรรมดา
เช่นกันกับน้ำตาและอาวรณ์
รอยยิ้ม ความสุข ความอาทร
ในวันก่อนของเรานั้น คือปรากฏการณ์

..

การจากลา ความเจ็บปวด น้ำตา คือเรื่องธรรมดา
การที่เราได้พบกัน คิอสิ่งพิเศษ : )

Advertisements